Transcendental Meditation
Maharishi

Studijų metais Maharishi gilinosi į gamtos mokslus – fiziką ir chemiją. Baigęs universitetą, Maharishi apie dvidešimtį metų atsidavusiai tarnavo ir mokėsi iš Guru Deva – Svami Brachmananda Sarasvati – didžiojo Mokytojo ir garbinamo Indijos šventojo. Savo didžiulės meilės ir pilno atsidavimo Mokytojui dėka Maharishi tapo vienu iš artimiausių Guru Deva mokinių ir pagalbininkų, paveldėjusiu iš Mokytojo išsamias Vedų žinias bei jų praktinę išmintį.

Išėjus iš gyvenimo Guru Deva, Maharishi pasitraukė į Himalajus ir pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą. Tačiau, po dviejų vienatvės metų Maharishi pajuto vidinį impulsą, skatinantį jį grįžti į pasaulį, ir netrukus, palikęs kalnų olos vienatvę ir ramybę, jis patraukė į Indijos pietus.

Pirmoji vieta, į kurią Maharishi atvyko, buvo Kerala valstija. Po kelių dienų prie jo priėjo žmogus, atpažinęs jame atsiskyrėlį iš Šiaurės, ir pasiūlė paskaityti paskaitų ciklą. Maharishi sutiko. Jau pirmosios jo paskaitos sukėlė tokį susidomėjimą, kad jį ėmė kviesti skaityti paskaitas kituose miestuose, ir taip jis šešis mėnesius praleido valstijoje skaitydamas paskaitas apie Vedų išmintį ir mokydamas Transcendentinės meditacijos.

Išvykęs iš Kerala valstijos, Maharishi apie dvejus metus keliavo po Indiją, mokydamas žmones Transcendentinės meditacijos technikos. Ši technika taip sparčiai parodė įspūdingus rezultatus ir įkvėpė žmones siekti sąmonės tobulumo ir dvasinio augimo, todėl 1957 metais buvo įkurtas pasaulinis Dvasinio Atgimimo Judėjimas. Tai tapo senovės Vedų žinių platinimo pasaulyje pradžia.

1958 metais Maharishi aplankė Singapūrą ir Havajus, o 1959 metų pradžioje atvyko į Kaliforniją. Ten jis praleido keletą mėnesių mokydamas Transcendentinės Meditacijos ir organizavo nuolat veikiantį Judėjimo centrą, po to išvyko į Niujorką, o vėliau – į Europą.

Susidomėjimas Trancendentine Meditacija ir Vedų mokslu pasaulyje buvo milžiniškas, ir netrukus Maharishi suprato, kad nuo šiol jis vienas nepajėgs mokyti Transcendentinės Meditacijos visų norinčiųjų. Todėl 1961 metais, mažame Indijos miestelyje Rišikeš, toje vietoje, kur Gangas nusileidžia iš Himalajų, įvyko pirmasis TM mokytojų rengimo kursas. Užmiestyje, ant aukštos mišku apaugusios kalvos, Maharishi įkūrė ašramą – Vedų centrą, kuriame būsimieji TM mokytojai sėmėsi TM mokymo meno paslapčių. Vėliau TM mokytojų rengimo kursai buvo surengti Amerikoje, Europoje, Rusijoje, Azijoje ir Afrikoje.

Nuo 1968 metų didelį Vakarų mokslininkų susidomėjimą sukėlė fiziologiniai ir psichologiniai Transcendentinės meditacijos efektai, todėl TM įgavo pripažinimą ir mokslo pasaulyje. Iš viso buvo atlikta daugiau kaip 600 mokslinių tyrimų, kurie patvirtino teigiamą Transcendentinės meditacijos poveikį žmogaus sveikatai, protinei veiklai, emocinei būklei bei kitoms gyvenimo sritims.

Didžiojo Mokytojo biografija rašoma remiantis jo darbais, o ne gyvenimo faktais. Antai Maharishi Mokytojo, Guru Deva, biografija pradedama kuomet jis, būdamas trejų, patraukia ieškoti savo nušvitusio Mokytojo. Joje nėra nė vieno asmeninio įvykio, tačiau visa tai, ką nuveikė ir sukūrė Guru Dev, įrašyta į Šiaurės valstijų Šancharšarijos didžiųjų nuopelnų sąrašą.

Taip pat Maharishi gyvenimas – tai nenuilstančios veiklos žmonijos labui kelias, siekiant pilno nušvitimo bei atskleidžiant natūralius, visiems prieinamus būdus į žmogaus visapusišką tobulėjimą ir laimę.

Maharishi

1971 metais JAV buvo įkurtas Tarptautinis Maharishi universitetas, dabar – Maharishi vadybos universitetas, kuriame Vedinės technologijos yra pritaikomos tradicinių akademinių disciplinų studijoms, o tai leidžia pilnai išvystyti studentų protinį potencialą (Transcendentinė Meditacija ir jos pažengusios technikos). Būtent toks mokymo būdas leidžia suvokti švietimą esmine ir absoliučia žodžio “nušvitimas” prasme!  Jauni žmonės, įgydami žinias savo būsimos veiklos srityje, kartu įsiskverbia į savo sąmonės gilumas, kuriose glūdi gyvenimo pagrindų ir dėsnių žinios. Giliai ir fundamentaliai tobulėdami, studentai vysto savo proto bei jausmų subtiliausias savybes, todėl jie ne tik tampa puikiais specialistais, bet ir atsakingais piliečiais, mąstančiais plačiai ir pažangiai savo tėvynės labui.

Nuo 2000 metų, pradžioje Olandijoje ir JAV, o vėliau ir kitose pasaulio šalyse, duris atvėrė mokyklos, kuriose akademinis mokymas yra integruojamas su Maharishi vedinėmis technologijomis. Pasaulio visuomenė atkreipė dėmesį į šį fenomeną, kuris leidžia natūraliai, be pastangų ir be streso, pilnai išvystyti, mokymosi eigoje, besimokančiųjų protinį potencialą. Šis būdas praktiškai įrodo, kad sudėtingas ir įtemptas tiek moksleiviams, tiek dėstytojams, mokymosi procesas gali tapti trokštamu, teikiančiu džiaugsmą naujų dalykų pažinimu, bei palikti pakankamai laiko pomėgiams ir užklasinei veiklai. Pavyzdžiui, Brazilijoje, remiamos vyriausybės, visos valstybinės mokyklos įtraukė Transcendentinės meditacijos kursą į mokymosi programą, kadangi šis kursas visapusiškai stiprina mokymosi procesą bei vysto harmoningesnius moksleivių tiek tarpusavio, tiek su mokytojais ir tėvais santykius.

Maharishi

2000 metų spalio mėnesį Maharishi ir milijonai jo mokinių pasaulyje įkūrė Visuotinę šalį – šalį be sienų, jungiančią visų šalių žmones, mylinčius taiką ir linkinčius laimės ir gerovės visiems žemės gyventojams.

Maharishi laiminant ir įkvėpiant, visame pasaulyje vykdoma daugybė projektų, siekiant sveikesnio ir šviesesnio gyvenimo žemėje.

Efektyviai vykdomi Maharishi Vedinės architektūros projektai – projektuojami ir statomi pastatai, nešantys sėkmę ir palaikantys gyvenančių ar dirbančių juose žmonių gyvenimą, Maharishi Vedinio žemės ūkio projektai, kurių dėka ne tik galima užauginti sveikus, ekologinius produktus, bet ir išsaugoti motinos Žemės, dovanojančios mums šiuos produktus, sveikatą.

Didelio populiarumo sulaukė Vedinio švietimo ir vadybos, Maharishi Vedinės astrologijos – Džotiš (angl. Jyotish) programos, kurios ne tik leidžia pažinti silpnąsias ir stipriąsias individualios struktūros puses, bet ir siūlančios įvairius metodus, susilpninančius nepalankias ir sustiprinančius teigiamas įtakas.

Dabar beveik neįmanoma rasti ligų prevencija suinteresuoto žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie Maharishi sveikatos apsaugos projektus, kurie remiasi išsamiomis Ajurvedos žiniomis, kurias atkūrė, vadovaujant Maharishi, žymiausi indų Ajurvedos žinovai.

Nušvitęs Mokytojas nepaliko be dėmesio nė vienos žmogaus bei visuomenės gyvenimo srities, kadangi tokio žmogaus pažinimas – tai pilnas gyvenimo iš esmės pažinimas, jo pilnatvės ir vientisumo bei jo įvairovės menkiausių detalių. Tokį žinojimą Maharishi paliko visiems savo mokiniams. Jis troško matyti žmones pilnai nušvitusiais, o visai žmonijai linkėjo nušvitusio gyvenimo, kuriame nėra kančios.

“Nereikia kovoti su tamsa – pakanka įnešti šviesą į tamsų kambarį” – mėgo kartoti Maharishi Mahesh Yogi.

”Šviesa – tai pilnas žinojimas”.

Būtent tokią šviesą po savęs paliko Maharishi Mahesh Yogi.

Maharishi išėjo iš gyvenimo 2008 metų vasario 5 dieną. Paskutiniuosius 18 savo gyvenimo metų jis gyveno Vlodrope (Nyderlanduose), kuris ir šiandien yra europinė Pasaulio Visuotinės šalies sostinė.

Ženk pirmą žingsnį

Ateik į įvadinę paskaitą

arrow down
Kontaktai
Gabijos g. 32, Vilnius
+370 671 41174
drutkys.lithuania@tm.org